?

Log in

No account? Create an account
Автостопом Україною — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Автостопом Україною

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Траса Москва-Пітер [Jul. 31st, 2008|05:04 pm]
Автостопом Україною

chacka4kara
Друзі, хто що чув про стоп в цьому напрямку? останнім часом розказують про жахливі речі з викраденням людей.
linkpost comment

(no subject) [May. 13th, 2007|09:13 am]
Автостопом Україною

maksymus
Спільнота ua_kobzar призначена для здійснення віртуальної подорожі шевченківськими місцями.

Приєднуйтесь, буде цікаво.
linkpost comment

шлях Київ - Одеса! [Dec. 15th, 2006|07:14 pm]
Автостопом Україною

chacka4kara
так от, 28-29.12 прямую автостопом з Києва в Одесу... можливо буду заїжджати в Дніпропетровськ і Запоріжжя, для того, щоб прихопити попутників.

деталі з початку тиждня.
linkpost comment

катаємось по Україні [Nov. 22nd, 2006|06:41 pm]
Автостопом Україною

chacka4kara
[mood |піднесений]

зараз трохи холодно, а от коли потепліє - їдем!!! треба просто вірно вибрати день ;)
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]